Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Ngọc Sơn - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Khu Khúc Trì 2 - Phường Ngọc Sơn - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Tiểu học Ngọc Sơn - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253877968

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích